Możliwość komentowania Główne metody przeprowadzania wyceny firm została wyłączona

Główne metody przeprowadzania wyceny firm
Odpowiednio przeprowadzona wycena firm jest ogromnie ważna, jeśli chce się ją potem zastosować na przykład do sprzedaży. Dlatego przede wszystkim trzeba ustalić sprawdzonych specjalistów, którzy zajmą się tą sprawą, z doświadczeniem i praktyką przy realizacji tego typu zleceń. Każdy bowiem drobiazg, taki jak chociażby utrata wartości aktywów ma ogromne znaczenie, co później w znacznym stopniu może zaważyć na ostatecznej kwocie. Sporo zależy też od przyjętej metody, aktualnie najbardziej popularne są trzy z nich. Metoda porównawcza opiera na założeniu, że końcową wartość firmy szacuje się porównując konkurencyjne przedsiębiorstwa działające w tej samej branży. W metodzie majątkowej dodaje wszystkie aktywa firmy, a potem pomniejsza uzyskaną kwotę o pasywa. Często używaną przez specjalistów jest również dochodowa metoda, przy niej z kolei bazą są zakładane wpływy danej firmy, pomniejszone o wydatki wiążące się z prowadzenie działalności.

Artykuły sponsorowane

Comments are closed.